Услуги

На ваше разположение са следните услуги, които предлагам:

Индивидуално психологическо консултиране

Чувства на неудовлетвореност и апатия към околния свят, загуба на смисъл и цел в живота; Преминаване през трудна промяна в живота; Загуба на близък човек; Напрежение и стрес на работното място; Болест; Решения за личен живот и работа

Психологическо консултиране на деца, юноши и родители

Липса на самостоятелност и интереси; Трудности в различен тип адаптация; Агресивно поведение; Тревожни или страхови състояния; Кризи на възрастта Конфликтни взаимоотношения; Бягство от училище и дом; Учене, запомняне и възпроизвеждане на знания

Семейно консултиране

Конфликт или затруднения в семейните отношение; Трудности при вземане на общи важни решения; Проблеми в общуването – липса на качествено общуване и споделяне; Изневяра; Развод или раздяла

Хипноза и хипнотерапия

Депресия, хроничен стрес и тревожност; Панически атаки; Фобии и вредни навици; Различен тип страхове; Проблеми с храненето; Сексуални проблеми; Безсъние; Освобождаване от негативни чувства; Техники за релаксация; Възрастова регресия; Регресия в минал живот

Личностно развитие и израстване

Добра самооценка и увереност в себе си; Мотивация и упоритост; Саморегулация или управление на емоциите; Развиване на силните страни и таланти; Емпатия и междуличностно общуване; Подобряване на здравето и начина на живот

Повече за мен

Повече за мен

Казвам се Деляна Пашова и винаги съм смятала, че смисъла на нашето съществуване е стремежът ни към реализиране на нашия потенциал. Наречете го , както искате - духовен , творчески или просто личностно израстване. Аз го наричам отстраняване на пречки по пътя, на нашето щастие и удовлетворение. По някакви причини, тази част от нас понякога остава скрита, заровена, изтласкана, пренебрегвана години наред, но тя е там и очаква да бъде открита. Предлагам Ви заедно да тръгнем по пътя, за да открием бариерите и защитите, които ни пречат да водим един по-добър живот изпълнен с повече смях и радост.

Клиентите...

Част от мненията на клиенти след срещите си с психолог г-жа Пашова

Мои публикации