Хипноза и хипнотерапия

     Какво е хипноза?
На този въпрос науката все още не е дала еднозначен конкретен  отговор, както и на уникалността на всяко човешко преживяване, което е толкова различно, колкото сме и хората.

     Някой хора се страхуват от нея, виждайки опасност да видят травмите в душата си, други откриват възможност за истинска почивка от забързаното ежедневие, някои търсят инструмент за навлизане навътре и поправяне на нещо в себе си. Някои пък са принудени от обстоятелствата –  да намерят още един метод за лечение. Много от феномените на хипнозата могат и да възникнат и без нея. Можем да оздравеем с помощта на нашата вяра, внушение можем да срещнем различни области от живота ни, можем да се отървем от вреден навик заради наш близък.

      Хипнозата (от древногръцкия бог на съня Хипнос), понякога наричана хипнотерапия или хипнотична сугестия, е трансово състояние, което се съпътства с повишена концентрация на вниманието, което се пренасочва от външната действителност към  феномените на вътрешния свят.

     Съзнанието преминава през различни състояния на мозъчните вълни. Първото състояние е будно и се нарича бета – състояние.  Това е  нашето обичайно състояние в ежедневието, където се използва логиката , разсъждението и критичното мислене.  Активността на мозъчните вълни измерени с енцефалограма са 14-30 цикъла в  секунда. Второто състояние се нарича алфа, мозъчните вълни са от  8-13 цикъла в секунда.Тогава съзнанието е активно, но по- спокойно.В това състояние човек е по-креативен, по-отворен към информация и с открито въображение. Всички в нашето  ежедневие изпадаме в алфа състояние, при гледане на филм или преди заспиване. Третото се нарича тета и при него дължината на мозъчните вълни е от 4-8 цикъла в секунда. Това е състояние на дълбока релаксация, отпускане и сънуване. Последното делта ниво  е с дължина на мозъчните вълни под 4 цикъла в секунда. Това е състояние на дълбок сън, но различно от това, което се постига по време на хипноза. Значението на тези състояния за хипнозата са, че по време на алфа и  тета има хипнотичен транс. Тогава внушенията към подсъзнанието не се възпрепятстват от критичността на съзнанието. Разликата от нормалното състояние е, че умът  се настройва на различна честота на мозъчните вълни и в това състояние  става пасивен и изчистен от обичайния си мисловен поток.

Как ще ви въздейства хипнозата  и хипнотерапията?

      Хипнозата обичайно  включва процедура на въвеждане, през която клиентът бива уведомен, че ще се работи с въображението му. Хипнотичната индукция представлява разширено внушение, насочено към въображението му или подсъзнанието,  задълбочаване на транса  и накрая извеждане.

       Когато сте в хипноза обикновено сте приятно релаксирани и отпуснати, което спомага без усилие да се фокусирате върху определена идея, мисъл, чувство или усещане, при което разсейващите стимули и “дразнители” от външния и вътрешния свят са сведени до минимум. Това само по себе си е предпоставка за увеличаването на дълбочината на транс и “потапянето” в неизмеримата Вселена на несъзнаваното, където ще преживеете невероятните за рационалния ум феномени на хипнотичния транс, които ще позволят невъзможното да се случи първо във вас, а след това да се пренесе и в заобикалящата ви реалност. По време на хипнозата вие оставате в съзнание през цялото време и контролирате целият процес.

      Хипнозата е ръководена от хипнотерапевт , който използва силата на вашето подсъзнание за достигане на желана промяна в различни сфери от живота. В състояние на хипноза се увеличава вашата внушаемост и това може да бъде използвано от терапевта изцяло във ваша полза: модулират се  емоциите,  усещанията, структурата на мисленето и поведението ви по начин, който променя възприятието ви и подобрява качеството ви на живот. Така се “отпушват” сферите, в които сте се чувствали непълноценни или “не ви е вървяло”.      Хипнозата е  метод , който има силно въздействие по отношение формирането на чувство на увереност в себе си, намалява стреса и променя възприятието, подобрявайки качеството ви на живот. Изцелява, като достига до причината за симптомите и ги изкоренява с подкрепата на непредубеденото несъзнавано, а не с малките планове за контрол на рационалния ум.    Хипнотичният транс неусетно прокарва дирята на промяната във вътрешния ви свят и кара действителността извън вас също да започне да се трансформира. Съзнанието ви се отваря към ситуации и възможности, които са били пред вас, но поради ограниченията, които сте си налагали, не сте забелязвали. Затова е най-удачно да се каже, че хипнозата не ви променя пасивно , а вие валидизирате нова реалност в съзнанието си – процес, който променя или някои щрихи от гледната ви точка, или тотално преобръща възприятието ви.

Хипнотерапията е една  много ефективна терапия,  защото  има:

•  прякото или косвено въздействие на терапевтичното преживяване на несъзнавано ниво;

•  липсата на аналитични спекулативни модели (продължаващи с години), които действат на повърхностно когнитивно/ познавателно/ниво;

•  нейната краткосрочност и висока резултатност, поради дълбинното й и дългосрочно действие;

•  безапелационната й преживелищна стойност. Преживяването по време на хипнотерапията е самата терапия. То въздейства върху подсъзнанието и води до преподреждането му;

•  при дълбок транс могат да се достигнат  трансперсонални измерения на съзнанието. А тези измерения носят със себе си най-мощният изцелителен и трансформиращ потенциал, познат на човечеството;

       Под въздействие на хипнотични сеанси успешно се повлияват много проблемни области в нашия живот. Хипнозата може да бъде приложена, като част от психотерапевтичния процес или като самостоятелна терапия. Много изследвания показват, че  хипнотерапията има по-бързо, по-продължително, и по-дълбоко въздействие върху клиентите, отколкото останалите методи от психотерапията. Ето някои области, с които хипнотерапията се справя ефективно:

•      депресия, хроничен стрес и тревожност;

•      панически атаки;

•      фобии;

•      вредни навици (тютюнопушене, употреба на различни психоактивни вещества, злоупотреба с алкохол хазарт и др.);

•       страхове (страх неуспех, страх от шофиране, страх от смъртта и др.);

•      проблеми с храненето ( преяждане, наднормено тегло и др.);

•       сексуални проблеми;

•       безсъние;

•       синдром на професионалното изчерпване /бърнаут/;

•       освобождаване от негативни чувства (страх, вина, гняв, тъга и др.);

•       ниска самооценка;

•       липса на  мотивация;

•       възрастова регресия;

•       регресия в минал живот;

    Хипнозата действа незабележимо и понякога със забавяне във времето. Но когато погледнете назад и свържете ключовите точки от съдбата си в една последователна цялостност, разбирате, че психотерапията чрез хипноза е донесла със себе си движението към промяна  , силата на трансформацията, полъха на свободата; тласнала ви е към точката на неприкосновеност вътре във вас . И не на последно място — дарила ви е с откровението да си припомните кои сте всъщност.

По материали:

Поглед към хипнозата.Загадки и реалност./Г.Димитров/

Хипнозата тайната на подсъзнанието /М.Стрийтър/