Услуги

ИНДИВИДУАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ  ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ:

 • Чувства на  неудовлетвореност и апатия към околния свят, загуба на смисъл и цел в живота;
 • Преминавате през трудна промяна в живота си;
 • Изживели сте загуба на близък човек, която ви е повлияла силно емоционално;
 • Чувствате напрежение и силен стрес на работното си място;
 • Болест
 • Решения относно личен живот или работа‘

ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ

УСПЕШНО СПРАВЯНЕ  ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ:

 • депресия, хроничен стрес и тревожност; панически атаки;
 • фобии
 • вредни навици (тютюнопушене, употреба на различни психоактивни вещества, злоупотреба с алкохол хазарт и др.);
 • страхове (страх неуспех, страх от шофиране, страх от смъртта и др.);
 • проблеми с храненето ( преяждане, наднормено тегло и др.);
 • сексуални проблеми
 • безсъние
 • синдром на професионалното изчерпване /бърнаут/;
 • освобождаване от негативни чувства (страх, вина, гняв, тъга и др.);
 • техники за релаксация;
 • възрастова регресия
 • регресия в минал живот

СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ  ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ:

 • Конфликт или затруднения в семейните отношение
 • Имате трудности при вземане на общи важни решения
 • Проблеми в общуването– липсва качествено общуване и споделяне
 • Изневяра
 • Развод или раздяла

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ  ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ:

 • Липса на самостоятелност и интереси
 • Трудности в адаптацията /тръгване на детска градина, училище, раждане на брат/сестра/
 • Агресивно поведение
 • Тревожни,  или страхови състояния при децата
 • Кризи на възрастта
 • Конфликтни взаимоотношения; /родители/съученици/учители/
 • Бягство от училище и вкъщи
 • Учене, запомняне и възпроизвеждане на знания

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ИЗРАСТВАНЕ


ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ  ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА:

 • Добра самооценка  и увереност в себе си
 • Мотивация и упоритост
 • Саморегулация или управление на емоциите
 • Развиване на силните страни и таланти
 • Емпатия и междуличностно общуване
 • Подобряване на здравето и начина на живот