Семейно консултиране

Често понятието „семейно консултиране“ се използва твърде тясно – как да помогнем на семейството да оцелее или да предотврати разпадането му . Същността на подхода към семейното консултиране е много по-широка. Според  К.Уитакър, – класик в семейното консултиране, няма смисъл да се говори за индивида като вид самодостатъчна цялост, всички ние сме фрагменти от семейните системи.

Семейството  е система , която се ражда, живее, среща се с различни въпроси, понякога се изморява, радва се,  изпитва болка, замръзва, избухва, адаптира се. Семейството  е общност, при която хората не само водят съвместно домакинство и живеят на една и съща територия, но и са свързани чрез много тънки нишки на взаимоотношения. Всички части на тази система си влияят взаимно и определят поведението си.

Когато се появи болка в която и да е част от този система, семейството има две възможности: бягство от тази болка или интервенция, понякога хирургична и възстановяване. Много психологически проблеми на човек възникват именно в семейството, при взаимодействие с близки и роднини. И ако възникнат трудности, те засягат всеки член на семейството. Не се случва някой да остане недокоснат. Като възрастни може да не си спомняме каквито и да било ситуации от детството, но в живота ни се проявяват като модели на поведение по начин, които много често не ни харесват, но не разбираме защо действаме именно  така.

През целия си живот семейството преминава през много кризи: прекъсване на връзката с родителите, брак, бременност, раждане, промяна на местоживеене, работа и др. И на всеки етап от развитието старите методи за разрешаване на ситуации може да не работят – трябва да търсят  нови. Всяко семейство има определени поведенчески механизми. Определена структура на семейството предписва какво и как да правят членовете на семейството, взаимодействащи помежду си. В здравите семейства семейната структура е динамична и включва алтернативно поведение. Ако семейната структура е твърда, фиксирана или се наблюдава пълното й отсъствие, тогава членовете на семейството могат да бъдат засегнати от различни емоционални и психологически проблеми. Някои от трудностите, които възникват в семействата, могат да бъдат описани като:

  • Внезапна загуба на един от членовете на семейството – напускане изневяра, промяна в социалния статус.
  • Хронични – постоянни конфликти.
  • Кризисни периоди в живота – най-често се наблюдават между 3-тата и 7-мата година на брака и между 17-та и 25-та година.

Първата криза е свързана с напрежението в отношенията, възникнало поради неоправдани очаквания по отношение на съпруг/а/.

Втората – е свързана с отделянето на децата от семейството и нарастващото чувство за празнота на живота.

  Тези трудности водят до конфликти и противоречия, резултатът от това ще бъде ниската адаптивност на семейството, неспособността на членовете му да работят заедно и несъгласията при отглеждането на децата. Напрежението само ще се увеличи, ако не се хармонизират отношенията. Именно това е ролята на семейния консултант – да ви даде един нов прочит на вашите отношения и на поведението на всеки един член от семейството. Семейният консултант ще разбере всеки един от вас, както и това, което се случва в семейството ви.

Защо семейството се решава на семейно консултиране ?

Най-вероятно, защото животът не върви по начина, по който искат, и те не знаят какво да правят.

На „семейно консултиране“  всеки член на тази система има възможност да говори, а задачата на психолога  е да осигури атмосфера на комфорт и безопасност за всички участници в процеса. Искам да подчертая, консултантът не си поставя задачата да променя членовете на семейството.

В  ,,семейно консултиране“ има няколко етапа:

Първият етап от този вид помощ е по-начален, опознавателен. В началото на интервюто е важно да се потърсят причините за търсената психологическа помощ.

Съставът на заявката . Инициаторът на срещата обикновено формулира молбата, докато той може да се освободи от отговорност за случващото се в семейството и да го прехвърли на друг член на семейството или на терапевта. На този етап е важно всеки член на семейството сам да определи какво иска да постигне в хода на консултирането.

Възстановяване на семейните отношения . На този етап е важно да се отделят партньорския  и родителския контекст в процеса на консултиране..

Постигането на поставените цели  и завършването.

 Не винаги  етапите през които минава семейното консултиране по-горе се случва така. Понякога взаимодействащите в едно семейство, когато търсят психологическа помощ се оказва твърде късно, тъй като вече са взели решение за раздяла, която е отлагана обикновено с години или имат други приоритети.

   Важен момент в семейното консултиране е утвърждаването на новите знания и умения, придобити по време на сесиите. Така клиентите придобиват една решителност, че за в бъдеще биха могли да бъдат по-самостоятелни, по-активни и по-уверени в разрешаването на семейните кризи.

  Няма безнадеждни ситуации. И да станем по-близо един до друг, да живеем радостно и интересно помежду си – това е възможно. Всяко семейство вече има потенциала да си помага и подкрепя растежа взаимно. А промяна във външните поведенчески реакции ще бъде знак за успешна системна структура.