За мен

психолог Деляна ПАШОВА
Психолог Деляна ПАШОВА

Казвам се Деляна Пашова. Първото ми образование е в сферата на икономиката и доста време професионалния ми път се развиваше в областта на бизнеса и по – точно туризма.Това ми позволи да натрупам доста професионален и житейски опит. През този период се омъжих и родих две деца които безкрайно обичам.

Всъщност винаги ме е интересувало изучаването на човешката природа, което смятам за дълбоко интригуващо.Това ме доведе до следващата стъпка в моя живот изучаването на психология.

Завършени образования:

– Бакалавър: Стопанско управление
– Магистър: Детско юношеска психология


Завършени курсове:

  • Въведение в арт терапията
  • Емоционална компетентност от програмата ,, Все по най‘‘
  • Психологическо изследване на личностните черти
  • Хипноза и хипнотерапия към БАХХ

    В своята работа използвам различни техники и методи от хипноза и хипнотерапия, позитивната психотерапия, когнитивно поведенческа, техники за релаксация и др.