Психологическо консултиране на деца, юноши и родители

  Психологическото консултиране за деца и юноши е специфично по своя характер и е несравнимо по-сложен процес от консултирането за възрастни. Разликата се състои във факта, че по правило възрастните търсят психологическа помощ по собствена инициатива, докато децата и юношите се водят при психолога от родители или учители, забелязвайки някои отклонения в развитието.

  Консултиране се използва за широк спектър от проблеми с децата: образователни, поведенчески, емоционални, кризи, свързани с възрастта, невротични синдроми и т.н. Много психологически проблеми от детството с течение на времето напълно изчезват, но при липса на подходяща помощ те могат да продължат няколко години, причинявайки на детето емоционален и психологически дискомфорт, което понякога води до  различни  увреждания в развитието.

  Целта на консултирането е да се идентифицират вътрешните психологически механизми, които са в основата на проблемите на децата и да се създадат условия за най-ефективно преодоляване на трудностите, пред които са изправени.


Психологически консултации за деца.

  Целта на психологическото консултиране с деца е да върне нормалния ход на емоционалното развитие, така необходим в човешкия живот. ПK на детето се превръща в средство за предотвратяване образуването на трайни разстройства в поведението и благополучието. Детски психолог провежда консултации, за да помогне на детето да научи начини да се справи с неизбежните житейски проблеми (например, да остане в детска градина, да учи в училище и т.н.) Детето придобива опит в работата с детски психолог, което ще му позволи да продължи интелектуално си  и емоционално развитие.


Психологическите консултации за деца помагат да се справят с такива трудности като:

• трудности при раздяла (раздяла с майката)

• поведенчески разстройства ( неразумни викове, плач, и др.)

• трудности във взаимоотношенията с братя и сестри

• промени в поведение на дете, свързано с очакването и раждането на брат или сестра

• страхове, кошмари

• развод на родители

• смърт на близки

• и много други проблеми.


Психологическо консултиране  на тийнейджъри.

Юношеството е труден период от човешкото развитие. Периодът на промени, когато настъпват промени не само в тялото и във външния вид (бърз растеж, хормонални промени, пубертет), но и във вътрешния свят. Много въпроси възникват:

Кой съм аз?

Ами ако нямам приятели и никой не ме разбира?

Как да се чувствам уверен с връстниците си?

Как да привлека вниманието на  противоположния пол?

Свръхчувствителността, уязвимостта, раздразнителността, негодуването, агресията, объркването, прекомерната стеснителност често са компоненти на емоционалния фон на подрастващите. Често подрастващите се чувстват самотни пред възникващите проблеми: в училище, отношения, самоопределяне.


Консултиране на родители.

Родителите на подрастващите също преминават през труден период. Детето им, синът или дъщерята, като пораснат, се променят значително, оставяйки влиянието на родителите. Тази ситуация диктува нови видове взаимодействия, но родителите не винаги са готови за промени и се опитват да поддържат стария модел на взаимоотношенията. В резултат на това те са изправени пред факта, че обичайните методи за контрол и експозиция не работят.

Започват конфликти. Тийнейджърите с родителите измерват силата си до пълна открита конфронтация или в случай на скрит конфликт връзката е силно формализирана, подрастващите се защитават, ставайки психологически недостъпни за влиянието на родителите си. Всичко това не може да смути по-старото поколение. Усещане за негодувание, тревожност, често объркване обгръщат родителите.

• Как да се справим с трудностите при подрастващите?

• Възстановяване на отношенията с детето на адекватно ниво?

• Размислите върху промяната?

Психологическото консултиране за родители и юноши и деца е една от най-популярните психологически помощи до момента. Консултациите на детския психолог могат да се провеждат съвместно, като двойка родители и тийнейджъри, или поотделно, само тийнейджър или само родител.


Сесиите се провеждат от 1 до 2 пъти седмично, с продължителност 50 минути за възрастни и с продължителност 45 минути за деца

Продължителността на терапевтичната работа зависи от заявката с клиента (краткосрочен, с отворен край)