Личностно развитие и израстване

  Във съвременната практика  най-често  свързваме  Личностното развитие и израстване с провеждането на различни  обучения, тренинги семинари, които могат да бъдат от различни направления в  нашия живот./ бизнес, междуличностно общуване, мотивация и успех и др./  

  Личностното развитие и израстване   е най-общото понятие, което описва всички положителни промени в личността в резултат на вътрешни процеси и външни влияния. Личностното развитие е всичко, което в личността се разгръща със самата възраст , което се формира под въздействието на външната страна , което се развива в съвместни дейности с другите и се развива в себе си от самия човек . Психологията на личностното израстване е доста сложен процес и има свои собствени характеристики на личностното развитие. Това са неговите етапи , ориентация , активност, нива и мащаб.

Етапи.

  Един от най-важните резултати от развитието на личността е социализацията. В същото време, развивайки се, човек преминава през определени редовни етапи : бебе, дете, тийнейджър, младеж, възрастен – със собствени психологически характеристики.

Насоченост.

  Има фокус на личността , но има и фокус на личностното развитие: това са различни неща. Да предположим, че сега детето е изцяло обвързано с компютърни игри и други забавления – това е настоящият фокус на неговата личност. Но ориентацията на неговия личен растеж все още отива към зрялост и след няколко години някои хобита ще отстъпят на други. Фокусът на личностното израстване е посоката на човешкото развитие в съответствие с неговите естествени наклонности. Въпреки това, винаги е трудно да се разграничи какво е в развитието на човека от неговата биологична природа и какво се формира в резултат на социални влияния.

Дейност.

  Личният растеж и развитие има не само своя фокус, но и своята енергия, повече или по-малко активност. За разлика от естествената личност, основата на развитието на която е пасивното личностно израстване , развиващата се личност практикува активно личностно израстване, При пасивно (естествено) личностно израстване, интелигентността и психологическата култура растат естествено, точно както расте човешкото тяло. Животът продължава – косата расте, интелигентността бавно се развива и постепенно в процеса на живота естествено се формира психологическа култура. При активно (продуктивно) личностно израстване човек има план, формира се намерение,  поставят цели – след което човек самостоятелно се включва в самоусъвършенстване или провежда класове и обучения, които развиват необходимите му умения. Активното личностно израстване е преходна форма към процеса на развитие на личността, тъй като съчетава естествената посока, идваща от вътрешността на човека и използването на външни средства от човек за развитието на самия него.


Мащаб.

  Личностният растеж има различни мащаби : може да бъде подобрения в рамките на нормата на личността или може да бъде изход от това. Човекът които е оздравял постепенно се възстановява и се връща към   нормалното си състояние. В психологическа метафора това не е личностно израстване, а възстановяване, успешна психотерапия.


  Нивото на развитие на личността. Конкретни показатели за нивото на развитие на личността са развитието на интелигентността, преживяването  на емоции и способността да управляваме  себе си, развитието на инициативност и отговорност и много други.


   Защо е необходимо личното израстване? Защо да се променяме, ако живеем добре така? Ако някой от нас не си  зададе този въпрос, тогава вероятно той е щастлив и доволен от себе си и средата.


  Първата стъпка по пътя към развитието е да признаем, че настоящото състояние на битието не ни удовлетворява. Не е необходимо да правим анализ на  целия си живот, защото вероятно има много приятни моменти в него. Личният растеж рядко е всеобхватен, много от нас имат силни страни, а израстването ни като индивиди на първо място се проявява в признаването на нашите по-слаби качества и страни. Случва се също така, че личното ни   израстване може да се дължи на появата на нова цел в живота ни или обстоятелства които не можем да променим за което неизбежно ще трябва да променим част от себе си . В нашето общество е много трудно да се развиваш  всеобхватно и в същото време да не се полагат съзнателни усилия. Колкото и да се опитваме да живеем правилно, винаги ще има посоки, които изостават, това е нормално. Искаме да  бъдем успешни в работата. Искаме да можем да обичаме и да бъдем обичани. Искаме да изградим удовлетворяващи взаимоотношения   със значимите хора в нашия живот. Искаме да бъдем здрави и силни по дух. Искаме да разпределяме правилно финансите си в ежедневието. Всички тези направления могат да бъдат разменени, в зависимост от нашите лични приоритети, но никоя от тях не противоречи на другата. Те са напълно съвместими, което означава, че е възможно и необходимо да се стремим да ги съживим. Без личен растеж никога не можем да постигнем значителни резултати, и лесно можем да се загубим някъде по пътя към нашата цел.

  Най-важната разлика е, че личното развитие е пътят който човек съзнателно иска да извърви, избирайки и поемайки отговорност за  всички резултати и преживявания, които са по този път .